Музей за история на Варна

Варна, България

Музеят за история на Варна е открит през 1969г. Той се помещава в сграда, датираща от средата на XIX век (1851 г.) построена за нуждите на Белгийското консулство. Експозициите представят развитието на града от края на XIX и началото на XX век (1878 - 1939). Te проследяват развитието на Варна като първостепенен пристанищен, търговско-индустриален, културен, национален и международен курортен и лечебен център.В музеят са изложени колекция на корабни модели, построени във Варненската корабостроителница, корабно оборудване, морски експонати, печетарска машина от края на ХIХ в., първият тъкачен стан от 1902 г. на памукотекстилната фабрика "Прогрес", образци от производството на фабриките "Текстил", "Вулкан", "Партамян", костюми, снимки, документи, експонати  от първите български народни музикални тържества, които са се провеждали в гр.Варна всяка година от 1926 и през 1964 г. прерастват в международен балетен конкурс, и др.Интерес представляват възстановките на Варненски градски дом, хотелска стая, кафене, бирария, адвокатска кантора, кът от плажа с кабинка за преобличане от тръстика и др. от началото на 20-те и 30-те на XX век. Освен постоянните си изложби, периодично в залите на музея се уреждат временни изложби.Адрес на Музей за история Варна: ул. 8-ми Ноември No3 , Варна