Скално образувание "Побит Камък"

Пазарджик, България

Скалният феномен "Побит камък" се намира северозиточно от село Побит камък (на около 35 км южно от Велинград). Това е образувание от едрозърнест гранит, а формата му напомня на руските матрьошки.