Късноантична и средновековна крепост

Пазарджик, България

Останките от Късноантичнатa и средновековна крепост "Градището при кюнка" (още "Литополис" или "Каменград") се намират на около 1.5 километра западно от град Ветрен (община Септември). Разположена е на самостоятелен, невисок (542 метра надморска височина) хълм с полегати склонове ("Градището").Крепостта е имала двойна крепостна стена, като разстоянието между тях е било 10-12 метра. Предполага се, че двете стени са изграждани в различен период - вътрешната е късноантична, а външната е издигната прес средновековието . Външната е с дебелина 1.8 метра и е изградена от ломен камък, споен с бял хоросан, докато вътрешната е 1.5 метра и е от ломен камък, споен с червен хоросан. В падина северно от цитаделата е открита тръба, за която се предполага, че е от водопровода на крепостта. От тук идва и името на крепостта "При кюнка" (от "кюнец"). Недалеч от крепостта са открити стари немски гробища, вероятно на кръстоносци.