Статуя Хан Крум и войните му

Сливен, България

Югоизточно от град Котел, от ляво на пътя за село Градец, се извисява величествен каменна статуя на Българския Хан Крум и неговите войни. Представлява композиция от три фигури (ханът и двама войни), държащи мечове. Статуята е издигната за да възвеличаe победата на Хан Крум над Византийският император Никифор през 811 година.