Пясъчни пирамиди

Благоевград, България

В региона около Мелник често се среща един уникален природен феномен - пясъчни пирамиди. Те могат да бъдат видяни в землищата на град Мелник и селата Кърланово, Рожен и Сушица. Пирамидите изглеждат много величествени и достигат височина до 100 метра. Скалните образувания се намират на надморска височина от 350 до 850 метра и са изградени от слабоспоени пясъчници и конгломерати с неоген-кватернерна възраст. Пясъчните пирамиди в региона на Мелник са обявени за природна забележителност през 1960 г., като общата им защитена територия 1165 ха. Оценени са като геоложки феномен с глобална стойност.