Тракйско селище Халка Бунар

Стара Загора, България

Останките от тракийския център Халка Бунар са намерени на леко-наклоненo плато, находящо се в непосредствена близост откъм север до карстов извор със същото име, в района на село Горно Белево (община Братя Даскалови). В римско време дебела стена е заобиколяла извора от всички страни.Някога тези земи са били център на територията на Одриската държава. Те са част от триъгълника, образуван от най-известните Одриски градове - Филипополис (на запад), Севтополис (на север), и хипотетично Берое - на изток.Обектът е регистриран през 1999 г. по време на редовните теренни проучвания. За съжаление той е ставал често жертва на иманяри. Има издълбани енда огромна и над 600 по-малки иманярски копки. От тези дупки сa забелязани останки от тракийско светилище а в изхвърлената пръст са намерени голямо количество керамични фрагменти и находки. Една от най-ценните сред тях е фрагмент от съд с графити на гръцки език (от края на ІV или началото на ІІІ в.пр. Хр) , за който се предполага, че е част от името на тракийски цар (Аматок или Саток) .