Музей Александър Стамболийски

Пазарджик, България

Александър Стамболийски (1879-1923) е роден в село Славовица (община Септември). Той е една от най-внушителните и влиятелни политически фигури на България в началото на XX век. Основател е на БЗНС и е бил министър председател на България през 1919 - 1923, когато е убит. Родната къща на Стамболийски се намира южния край на селото, в подножието на хълма Янини грамади. Построена в средата на XІX век в типичния за средногорската етнографска област стил. В знак на признателност и преклонение пред делото на Ал.Стамболийски и неговата трагична гибел, през 1958 година Министерски съвет на страната решава да се създаде музей "Ал. Стамболийски", включващ Родната му къща, Вила-музей и Паметник-костница. През 1968 г. трите обекта са обявени за "Исторически паметници на културата от национално значение".