Зоологическа градина - град София

град София, България

Зоопаркът в град София започва да съществува през 1888 г. Тогава той не е разположен на сегашното си място, а в бившия царски дворец