Скална гробница, Мъженци

Кърджали, България

Скалната гробница до бившето село Мъженци свидетелствува за присъствието на тракийски племена в района, в края на второто хил. пр. Хр. Обектът се намира североизточно от центъра на село Дедец и представлява добре запазена куполна гробница с пещерообразна форма. Изсечен е в основата на заоблен от ветровете пясъчник и има голям и добре открояващ се вход, по края на който личи жлеб от затваряща го плоча.