Крепост Хасаря

Хасково, България

Късноантичната и средновековна Крепост Хасаря (известна още като Хасара и Преславски хисар, тъй като до 1950 година селото се е казвало Преслав) се намира на хълм(наричан от местните "Големият Хасар") в местността "Хасара", 1.1 км източно от село Сталево. Предполага се, че на същото място в древността се е намирала Тракийската крепост Милеона.