Църква "Св. Димитър"

Пазарджик, България

Църквата "Св. Димитър" в село Паталеница е датирана към края на XII век, но според някои изследователи е по-стара и е построена върху основите на съществуваща църква "Св. Панталеймон", която е дала името на селото - Паталеница.  Местните хора я наричат още "Св. Куркулещица", което се свързва с намерената в църквата мраморна плоча с надпис за нейният създател и годината на построяване - "Направи се от Григорий, протосватарий и дукс на Пловдив Куркуа 1090 г."За известен период от време (най-вероятно XIV век след падането на България под Турско иго) църквата е била засипана с пръст и е била открита и отровена от местното население през средата на XIX век. През 1870 г. постройката е била преустроена и наречена на военния светец Свети Димитър. Днес тя е една от малкото добре запазени кръстокуполни църкви в България.Църквата в "Св.Димитър" се нарежда сред най-значимите средновековни паметници и е обявена за архитектурен и художествен паметник на културата в България.