Тракийска надгробна могила

Търговище, България

Тракийската надгробна могила до село Гагово се намира на около 700 м в северна посока от центъра селото. Могилата е част от некропол, към който принадлежат още две могили, разположени северно и североизточно и попадащи в землището на град Опака. Гробницата представлява монументален архитектурен комплекс, състоящ се от две кръгли, свързани помежду си с общ вход, гробни камери с диаметър 3,70 и 3,90 м, обща правоъгълна предгробна камера, дромос и едно допълнително помещение. Освен общият вход, всяка от камерите има свой допълнителен излаз към общата предгробно помещение, в което се е влизало от друго "допълнително" помещение. Коридорът (дромосът) е бил добавен по-късно към некрополния комплекс. Предполага се че гробницата е на местен тракийски владетел, а поради двете еднакви, долепени една до друга, гробни камери има предположения, че тук всъщност е имало двойно погребение, на двама тракийски аристократи, които вероятно са управлявали заедно.До 2008 година това бе единствената намерена в България гробищна могила, със зидана каменна гробница в нея. Могилата край село Гагово е обявена за Паметник на културата.