Археологически комплекс в местност Клисе башъ

Кърджали, България

В местността Клисе башъ северно от село Чифлик (община Кърджали) се намира интересен археологически комплекс от религиозни обекти и гробници. Обектът има връзка с близкия (на 2км) комплекс Перперикон, и в наши дни е включен в общ туристически маршрут заедно с него. Най-интересен сред обектите е разкритата на земна тераса край река Перперешка, църква, изградена в стил "opus mixtum". От изток тя завършва с три апсиди за олтарната част, а от север и юг е раздвижена с обемисти полукръгли ниши. Храмът е с размери 13.5 x 12 метра и е изградена като смесена зидария - редуващи се пояси тухла и бял дялан камък. Стените са раздвижени с полигонални повърхности, слепи арки и двустъпални ниши.Олтарната част е силно издължена и триделна, с входове между отделните дялове, като във всяко помещение има по една жертвена маса. Подът на църквата е от тухлени плочи, като точно в центъра е разкрито напълно запазено мозаечно пано в стила "опус сектиле" (“opus sektile”). Редуващи се с червени тухли квадратни и триъгълни бели мраморни блокчета са използвани в различни комбинации и оформят красив килим със силно стилизиран кръст.Западно и северно от главната църква е разкрит голям светски некропол, от който са проучени повече от 100 гроба. Повечето от гробовете са гробни камери от каменни плочи и са маркирани с каменни стълбчета с кръстове, което не е било традиционен обичай за Средновековието. В много от гробниците се открити артефакти, свързани предимно с християнската религия.