Крепост "Долното кале"

Хасково, България

Останките от Късноантичната и Средновековна крепост "Долното кале" се намират на 3 км югозападно от днешния град Харманли, между града и село Остър Камък. Крепостта е била построена на висок хълм, между дефилето на река Харманлийска и река Кору дере.Обектът е бил естествен защитен от изток, север и юг със склонове и ридове, обрасли с гъста гора. Достъпна е била единствено западната му страна.Крепостта "Долно Кале" е имала правоъгълна форма, като крепостната стена е заграждала пространство от около 5 декара. Била е изградена от речни и ломени каменни късове, споен с бял хоросан.В региона на крепостта са открити различни артефакти от ранновизантийската (IV-VII в.) и средновековната (след XI до XIV в) епохи. Има разкрити гробове с масивни бронзови и стъклени гривни, датирани след XI в. Една от най-ценните находки е ауреус на император Констанс (337 – 350 г), който днес се пази в Градския музей на Харманли.