Скален манастир в местността Градище

Варна, България

Местността "Градище" е разположена на около 2 километра южно от село Петров дол и 1.5 километра североизточно от град Провадия. Тук се намира скален манастир, състоящ се от шест килии. Той датира от Средновековието - най-вероятно XI - XIII век. Непосредствено до него се е намирала крепост (Крепост Градището), от която в момента не е останало почти нищо.Две от килиите са разположени в най-западният край на скалата и са свързани помежуду си. Те са на различни нива спрямо останалите три, а тази от тях, разположена на по-високото ниво е три пъти по-голяма от тази под нея. В нея има няколко отвора и ясно личат местата за преграждане и нишите в стените.Останалите килии са ориентирани югозападно. Те са средни по големина, сравнени с килиите на подобни скални манастири в региона - размерите им не надвишават 2.00 x 2.50 м. Въпреки, че с времето скалите са ерозирали, в скалните помещения все още личат големи вдълбавания от съоръженията, които са затваряли килиите.От манастира има визуална връзка с още четири манастира от долината - Саръ кая (Провадия), Тъпаните и Чукара край Кривня, "Свети Георги" (Петров дол) както и със скитовете край Провадия.