Надгробна могила "Злата могила"

Сливен, България

Надгробната могила "Злата могила" се намира до село Съдиево, 8км  източно от град Нова Загора и на 1 км от пътя София-Бургас. Тя датира от Римско време (I - II век) и е една от най-големите надгробни могили в региона. При археологически разкопки в нея са открити 2 колесници (двукола и четирикола) , скелети на 8 расови коне, изцяло запазен щит с бронзова обшивка и др. Колесниците са били украсени с ажурни бронзови апликации и обшивки. Предполага се, че предметите открити тук са принадлежали на богат Тракийски земевладелец, който е заровен в близката надгробна могила.