Водопад Видимско пръскало

Ловеч, България

Водопад Видимско пръскало се намира близо до с. Видима (южно от град Априлци), в източната част на биосферния резерват Северен Джендем. Водите на Видимското пръскало падат от височина 80 метра и това го прави вторият най-висок водопад в България, след Райското пръскало (125 м височина, също разположен в природен резерват Джендема).