Букоровски Манастир

София област, България

Букоровският Манастир "Св. Георги" се намира на около 1,5 км северно от село Букоровци и западно от село Туден. Под манастира са открити останки от стар селищен некропол, а до него - от късносредновековна църква. Изграждането на днешния манастир започва в началото на XX век, когато е изградена малка еднокорабна, едноапсидна, леко вкопана в земята, църква - "Св.Георги". До нея през 1991 - 1992 г. започва изграждането на още четири параклиса:  "Св. Петка", "Св. София", "Св. Св. Кирил и Методи" и "Вси Светии". Новите постройки са двукорабни, двуабсидни, и са долепени до старата църква.