Пещера Лепенишки печ

Видин, България

Пещера Лепенишки печ (известна също като Лепеница) се намира на около 4 км югоизточно от Белоградчик и около 6км северозападно от село Боровица, в местността "Маркашница". Образувана е в червеникавите пясъчници - конгломерати и е част от природния феномен "Белоградчишките скали". Вероятната й възраст е около 230 милиона години. До пещерата води добре маркирана еко-пътека.Пещерата е разположена на около 500 м. надморска височина, с 2 входа ориентирани на изток (долният е затрупан с каменни блокове). Дълбочината й не е голяма и в нея е почти светло. Състои се от два ката. В долния има тънък културен пласт, покрит с тор и тук са намерени фрагменти от глинени съдове и изпочупени животински кости. Във втория кат от културния насип има слаби следи и незначителни фрагменти от глинени съдове.