Крепост Мисионис

Търговище, България

Мисионис е бил голям древен град-крепост. Той е бил разположен на 7 километра от град Търговище в местността Крумово кале, на северния край на стръмния пролом на река Врана в Преславската планина. Крепостта датира от V-VI век. След направени археологически разкопки са открити останки от крепостни стени с височина 3-4 метра, останки от огромна църква, стражеви помещения, жилищни сгради. Склоновете на хълма са били покрити с квартали, като в един от кварталите е открит втори голям християнски храм - базилика. В околността са открити още мраморни колони, антични каменни предмети, римска керамика, средновековни некрополи и др.Предполага се че крепостта Мисионис е съществувала до края на XIV и е била разрушена по времето на османското нашествие.