Сабри Хюсеин (Софта баба) тюрбе

Силистра, България

Сабри Хюсеин е живял в края на XVII-ти до средата на XIX-ти век най-вероятно идва от Бухара. През първата половина на XIX-ти век той е бил един от най-уважаваните Накшбендски шейхове в Тутракан и региона. Доказателство за това е негововотт Тюрбе - осмоъгълна каменна сграда, построена около средата на същия век. В тюрбето има и семахане, което също е осмоъгълно, но е изградена от тухли и греди, и е най-вероятно от второто тримесечие на XIX-ти век.Днес Тюрбето на Сабри Хюсеин ((известно още като "Софта Баба Теке") е една от емблематичните религиозни сгради в Тутракан и място, често посещаван от туристи, от мюсюлмани (предимно за ритуали свързани с празника Ашура) и християнски поклонници търсещи лек.