Етнографски музей Разград

Разград, България

В Етнографският музей в Разград са изложени предмети и колекции, свързани с историята и културата на една от най-характерните местни етнически група - капанците. Тук са представени събития и предмети свързани с различните Капански тържества и празници като ритуали за здраве, дълголетие, плодородие и щастие, традиционни капански обичаи, и др. Наименованието Капанец за първи път се споменава в регистър от XVII-ти век, в информация свързана със село Равно (община Кубрат). Адрес на Етнографския музей Разград: кв.Варош, ул."Георги Сава Раковски" 13, Разград