Музей по Минералогия, петрология и полезни изкопаеми

град София, България

Музеят по минералогия, петрология и полезни изкопаеми в София е най-старият музей в България. От 1953 г. е разположен в сградата на Софийския университет. На площ от 800 кв. м. са изложени около 16 200 образеца в 7 експозиции: "Систематика", "Петрография", "Полезни изкопаеми", "Кристалография", "Регионална минералогия", "Генетична минералогия – индивиди и агрегати", "Мемориални колекции". Адрес на Музея по минералогия: Софийски университет, Ректорат, Южно крило, етаж 5, гр.София