Мостът на дружбата

Русе, България

"Мостът на дружбата" (наричан още "Дунав мост") е мост над река Дунав между България и Румъния. Той свързва градовете Русе (от българска страна) и Гюргево (от Румънска).  Към момента (2011) това е единственият мост между двете страни по близо 500 километровата им речна граница. В процес  на изграждане е Дунав Мост 2 (до Видин) а има планове и за Дунав мост 3.Дунав мост е по проект на В.Андреев и е открит официално на 20 юни 1954 г. Строителството му продължава 2 години (1952-1954) и за времето си той е бил най-големият комбиниран (с железопътна линия и за автомобилен трафик) мост в Европа.Мостът е с дължина 2.8 км, а на височина достига 30 метра над водата. Средната му част може да се повдига, което позволява пропускането на по-големи кораби плаващи по Дунава.