Тракийско светилище Големия Камък

Бургас, България

Тракийското светилище Големия камък (наричан от местните "Марков камък"), се намира в района на село Долно Ябълково, в горичка на около 1,5 км източно от селото. Обектът представлява скала с височина 8 м, която е закрепена върху две други скали, така че под нея се образува процеп. На скалата има вдлъбнатини с формата на стъпки, които се пълнят с лековита вода. Има поверие, че ако болен човек мине три пъти през процепа ще оздравее и ще му се изпълнят желанията, а бездетна жена ще зачене ако си вземе късче от камъка и мълчана вода.Големият камък при село Долно Ябълково е обявен за природна забележителност през 1973 г.