Регионален Исторически Музей Стою Шишков

Смолян, България

Историческият музей в Смолян е създаден през 1935 г. от Стою Неделев Шишков - възрожденец и изследовател на Родопите. Сега музеят носи неговото име. Тук са показани над 150 000 обекта, включително богата нумизматична колекция, колекция от оръжия, творби на известни български художници, посветени на различни теми от Родопите. Адрес на Исторически музей Стою Шишков: пл. България 3, Смолян