Девненските извори

Варна, България

Девненските извори са най-големите карстови извори в България. Намират се в подножието на възвишението Голям кайрак, североизточно от центъра на град Девня, до квартал Река Девня. Това са около 30 извора, разположени сравнително близо един до друг в няколко групи, които дават началото на Девненската река. Водите са са варовити (съдържат 93 % калциев карбонат и незначителни количества магнезиев карбонат, железни, алуминиеви и силициеви окиси) с дебит около 3200 литра, с постоянна температура от около 17-20 градуса. Най-големите са Халкалията (Кара дипсиз / Черния бездънен), Баш гьоз (Игрек), Делидушка (Лудетина), Адата (Острова), Хавуз (Вълшебния) и Дипсиз (Бездънния / Марциана). Най-красив е Вълшебният извор, за който се твърди, че  е бил любимо място за отдих на Марциана - сестрата на римския император Траян, който през I в.пр.н.е. завладял съществуващото тук тракийско селище и основал град Марцианополис.