Тракийски Долмен в местността Лозята

Бургас, България

Този Тракийски долмен е разположен северо-западно от село Белеврен в местноста "Лозята",  край черен път, който отбива от пътя свързващ селата Белеврен и Кирово, на запад в посока към село Долно Ябълково. Долменът е внушителен двукамерен без дромос, и е сравнително добре запазен. Всичките плочи са добре обработени. Покривната плоча е запазена само при главната камера а лицевите плочи на двете камери са изцяло запазени.Днес долменът в местността Лозята край Белеврен е един от най-красивите, големи и майсторски създадени долмени в Странджа.