Пещера Гълъбарника

Ловеч, България

Пещерата на Galabarnika (гълъб креватче) се намира на половин километър северно от село Карлуково. Нейното име по този начин, защото на гълъбите, които са сгушени в светлата част на входа. Пещерата е 46 метра дълга. Деклинация му достига дълбочина от 20 метра и завършва в малка зала, несъответстващи на големия откриването му.