Пещера Моровица

Ловеч, България

Пещерата Моровица се намира до село Гложене (община Тетевен), на 2 км от Гложенския манастир "Св. Георги Победоносец". Моровица е една от най-дългите пещери в България - 3025 метра подземни галерии. Пещерата е двуетажна. Започва с голям вход, след който следва широка хоризонтална галерия, водеща до пропаст. До долният етаж на пещерата се стига след преодоляването на тази пропаст (само със специализирана алпийска екипировка). Пропастта от своя страна е разделена на два отвесни прага от 25 и 40 м. Дълбочината на пещерата достига 150 метра.В пещерата са открити следи от праисторическия човек, живял тук през старокаменната и каменно-медната епохи, и надписи от времето на Иван Шишман. Находки от пещерата могат да се видят в историческия музей в Тетевен и в музея на Гложенски манастир.Пещерата е населена от много и различни видове прилепи.През 1962 г. пещера Моровица е обявена за природна забележителност.