Бельова църква Рождество Богородично

София област, България

Тази църква Рождество Богородично се намира южно от град Самоков, вляво на пътя за Боровец. Църквата е известна още като Бельовата църква, понеже според преданията някога тя e била малък домашен храм на местния феодал Бельо. Църквата Рождество Богородично е най-старият запазен християнски храм в региона. Тук са били открити женски златни и стъклени накити от ХІІ-ХІІІ в., а в некропола около нея следи от монашески погребения датирани към края на ХІ – началото на ХІІ в., както и находки, типични за епохата на Второто българско царство.Смята се, че по време на Турското робство църквата е била закопана в земята за да не я разрушат турците. През 1869 година иконописеца Никола Образописов се заема с нейното възстановяване и рисува стенопис с иконата на св. Симеон Самоковски (българският архиерей, водач на християните срещу Турския султан, арестуван, измъчван и обесен от турците през 1737 г). Мощите на Светеца са открити при археологически разкопки в Бельова черква през 1995 г.