Регионален исторически музей

Шумен, България

Регионалният исторически музей в град Шумен се явява наследник на създадената през 1857 от Сава Доброплодни училищна музейна сбирка. В музейния фонд има над 150 000 експонати от халколита до наши дни, от които 15 000 са изложени в музйните експозиционни зали:- праистория - показани са керамични и каменни предмети (фигури, оръдия на труда и др.) намерени в региона и датиращи от 6000 - 5000 пр.н.е.- античност - изложени са антични предмети, части от облекла, фрески, части от гробници и др. от последните векове пр.н.е. и началните на 1-во хилядолетие след христа- средновековие - показани са предмети  от времето на Първата и Втората Български държави- възраждане - експозицията е свързана с живота на населението в региона през XIX век, със занаятите и изкуството през този период. Показани са снимки, оригинални документи и ръкописи, носии, накити, съдове и др.-  християнска култура - експозицията е свързана с Християнството по тези земи в XVII - XIX век. Изложени са различни икони и църковни предмети- съкровищница - в тази зала са изложени бижута и монети от открити в региона съкровища и изследвани исторически обекти.В музея се предлагат екскурзоводски беседи на английски, френски, немски, руски, чешки и турски език.Адрес на Регионален Исторически музей Шумен: бул."Славянски" №17, град Шумен