Байкушевата мура - най-старото иглолистно дърво в България

Благоевград, България

Байкушевата Мура е най-старото иглолистно дърво в България. Възрастта му е над 1300 години. Дървото се намира в национален парк Пирин, в източното подножие на върха Вихрен, югозападно от град Банско. Байкушевата мура е безценен екземпляр от вида на черната мура (Pinum leucodermis), който расте само в планините на Балканския полуостров и в Южна Италия.Обиколката на дървото е 7,8 метра, a височинта му 0 22 метра. Дървото носи името на видния български учен и лесовъд Костадин Байкушев, който го е открил и описал особенностите на екземпляра.