Тракийски Долмен в местността Корубата

Бургас, България

Долменът в село Кирово е мегалитно съоръжение свързано с религиозни обреди или погребения на Траките. Намира се в бившия кравекомплекс на селото, западно от от шосето свързващо селата Кирово и Белеврен, в местност с име Корубата.Долменът представлява няколко положени отвесно каменни плочи, които образуват камера и са покрити с друга каменна плоча. Главната му камера е с покритие, а предната и дромосът са отхлупени. Запазени са две лицеви плочи на камерите с добре оформени отвори с леко заоблени върхове.Долмена в село Кирово е един от най-добре изградените и запазени до днес долмени в района Странджа.