Крепост Красен кале

Пазарджик, България

Руините на крепостта Красен Кале се намират на хълм, на около 3 км североизточно от село Бъта. Крепостта датира най-вероятно от Х-ти век, като все още има запазени части, включително сгради, вътрешни и външни стени (някои от които с височина 6 метра). Най-скъпоценната находка, открита в крепостта по време на археологически проучвания през 1987 г., е медальон-печат на последният владетел на крепостта - Рафаил. Това е единственият известен предмет, принадлежал на Български благородник от това време.