Църква Св.Св.Константин и Елена

Пловдив, България

Църквата "Св. Константин и Елена" е разположена в центъра на старинната част на гр. Пловдив, върху върху руините на крепостната стена на Акропола. Това е най-старата църква в  града. Построенa e на място, където е съществувало християнско светилище,  датиращо от началото на IV век. Църквата е основно реновирана през 1832 г., когато храмът е бил разрушен и построен наново. Новата църква е била една от най-големите за времето си. Конструкцията на сградата е типичен пример на църковната архитектура от XIX-ти век. Уникалният иконостас в църквата е изработен от българския майстор Йоан Паскулис от Мецово и е по "Виенски образец". Иконите в църквата са дело на различни автори, сред които Захари Зограф и брат му Димитър ("Св. Св. Константин и Елена", "Св. Богородица с младенеца", "Иисус Христос Вседържител", "Св. Йоан Кръстител") . През вековете църквата е съхранила много ценни творби на средновековната църковна живопис. Една от тях е малката чудотворна икона на Св. Св. Константин и Елена. Местните хора разказват редица легенди за чудотворното й  влияние.Църквата Св.Св.Константин и Елена е включена сред 100-те Национални туриситчески обекта на България и е най-посещаваният от туристи православен храм в Пловдив.Адрес на църква Св.Константин и Елена: ул.Съборна 24, Пловдив