Крепост Улпиа Сердика

град София, България

Улпия Сердика е археологически обект, който се намира в центъра на град София - столицата на България. Първоначално Сердика възниква като тракийско селище, но през 27 г. пр. н. е. е завладяно от Римляните. По времето на Марк Улпий Траян (98 - 117 г.) на селището е даден статут на град, който е наречен Ulpia Serdica. Крепостта е построена през 177-180 от римските императори Марк Аврелий и Комод. Източната страна на крепостта се простира от градинката пред хотел "Рила" до минералния извор на пресечката между улиците "Сердика" и "Искър". Северната стена е достигала близо до ъгъла на улица "Екзарх Йосиф" и булевард "Княгиня Мария-Луиза", от тук стената прави чупка в югозападна посока и минава под Халите. Западната стена следва посоките на улиците "Вашингтон" и "Лавеле" и стига до днешната Съдебна палата. Южната стена е документирана под сградите на "Алабин", за да се свърже с източната стена при хотел "Рила".В подлеза пред бившия Партиен дом е разкрита източната градска порта на късноантична Сердика. Тя дава само частична представа за яката крепостна стена, опасвала някогашния главен град. В Сердика се е влизало през четири градски порти. Западната порта може да се види отчасти под нивото на улица "Вашингтон" в двора на новата католическа катедрала.От средата на VI век, при управлението на император Юстиниан Велики (527-565 г.), Сердика е оградена с нови крепостни стени. Градът става важен административен и стопански център с името Триадица.