Екопарк "Водениците"

Варна, България

Екопарк "Водениците" е защитена местност, разположена в между селата Сладка вода, Черни връх, Арковна, Камен дял и Боряна. Територията му е хабитат за много защитени видове птици, сред които египетски лешояд, скален орел, гарван гробар. Други представители на животинското царство, обитаващи местността са лисици, сърни, чакали и белки. Ловът е строго забранен.В района са открити повече от 10 пещери и скални ниши ("Козята пещера", "Пачата пещера", "Пещерата на отшелника", "Пещера Мърча дупка" и др.). Някои от скалите, с височина достигаща до 40 метра, са подходящи за спортно катерене. Екопаркът е добре поддържан, изградени са беседки, чешми и мостчета. Няколко маркирани пътеки отвеждат до най- забележителните обекти в местността. Интерес представляват множеството водопади с различна височина (до 15м).