Mузей на авиацията

Пловдив, България

Mузеят на авиацията и бойната слава в Крумово (Пловдивска област) е филиал на Националния военноисторически музей София. Той е създаден на 21 Септември 1991 година. Музеят има открита и закрита експозиционна част, където са разположени около 6800 експоната и 65 излезли от употреба, но използвани някога от БГ авиацията, летателни апарати.Закритата част се състои от две зали. В едната са показани експонати свързани с историята на авиацията в България - първите демонстрационни полети в България, информация за пионерите в българското аеропланно дело и и авиационната наука в България, документи за първите разузнавателни и бомбардировъчни полети на българската авиация, информация за първия български самолет, навлизането на съветската авиационна техника след 1945г и др.В другата музейна зала се намира експозицията "Космонавтика", където е показано участието на България в различни научни космически разработки (апартура и специална храна за космонавти), като страна-членка на Международната космическа асоциация.Във външната експозиция хронологично са разположени летателни апарати - самолети и вертолети използвани в бойната, транспортната, спортната и селскостопанската авиация на България. Показани са още радиолокационни станции, подвижни СКП, ракетни установки и др., които са били на въоръжение в Българските военновъздушни сили.