Деспот-Славова крепост

Благоевград, България

Деспот-Славовата крепост (известна още като Мелнишката крепост) се намира над град Мелник, на около 1км северо-източно от центъра на града. Предполага се, че крепостта е построена през XI век, но през XIII век, по времето на управлението на деспот Алексий Слав е разширена и укрепена допълнително (оттук произлиза и името й - крепостта на Деспот Слав). Ролята на крепостта е била да защитава региона, като крепостта е била резиденцияна деспотите Алексий Слав и Драгота.Деспот-Славовата крепост е била с площ около 3000 кв.м. и е имала формата на издължен неправилен многоъгълник. Днес са запазени само част от източната й стена, която на места се извисява до 10 метра височина. При археологически разкопки са открити и части от южната и западната й стена. Следи от крепостта са открити и в основите на църквата Св. Никола.