Регионален природонаучен музей

Пловдив, България

Регионалният природонаучен музей в Пловдив отваря врати през 1955 година като "Временна изложба на материали на бъдещ Природонаучен музей". В 1960 година се открива първата научно и художествено подредена експозиция, подчинена на българската флора, фауна и геология. През 1970 – 1971 година се изграждат научните фондове към музея с раздели: "Геология", "Ботаника", "Зоология на безгръбначните животни" и "Зоология на Гръбначните животни", а през 1974 "Минерали от Родопския масив" , и са обогатени експозициите "Геология", "Ядливи и отровни гъби", "Защитени природни обекти и растения в Пловдивски край" и др. От тогава до наши дни музеят се обогатява постоянно, като основните експозиции, които могат да се разгледат днес в "Регионален Природонаучен Музей - Пловдив" са:Минерали - На площ около 100 кв. м. са представени три раздела: - Палеонтология: Показани са фосилни останки от растения и животни, населявали Земята в минали геоложки епохи: останки и отпечатъци от сигиларии, каламити и други изчезнали растителни видове, трилобити, брахиоподи, граптолити, морски лилии и морски таралежи, белемнити, амонити, миди, охлюви, кътни зъби и прешлени от неогенски бозайници, от мамут, коне, диво говедо, рога от елен, сърна и др.) - Минералогия: Показани са полускъпоценни и цветни камъни,  рудни и нерудни образци и др. - Петрография: Изложени са различни скални образци - гранит, сиенит, габро, монцонит, риолит, базалт, пемза, обсидиан, варовици, пясъчник, туфи, креда, конгломерат, мрамори, кварцити, шисти, гнайси, лискиБотаника - На площ от повече от 100м2, чрез  фотоси и експонати, е показано флористичното богатство и разнообразие на Южна България, най-забележителните вековни дървета, макети на 37 вида от по-широко разпространените в България ядливи и отровни гъби и др.Безгръбначни  - материали от миини гъби, мешести, червеи, мекотели, членестоног и иглокожи - група насекоми (Insecta) са представени от почти всички разреди, срещащи се в България - експозиция Морско дъно, която включва колекция от представители от сладководната и морската фауна, екзотични мекотели, организми от една клетка, корали, охлюви, калмари, ракообразни, морски гъби и др.- паякообразни, Аквариум - Разположен е на 100 m2 площ, с 48 красиво оформени аквариума. Показани са екзотични рибки и местни видове от България и от цял свят. В колекцията са включени  още земноводни - тритони и жаби, ракообразни и влечуги - кожеста костенурка, червенобуза костенурка, блатна костенуркаДругите основни раздели, където могат да се открият много фотографии, макети и експонати са разделите Птици и Бозайници.Адрес на Природонаучен музей Пловдив :ул.Христо Г.Данов 34, Пловдив