Крепост Калето

Враца, България

Останките от крепостта "Калето" се намират в югозападната част на град Мездра. Крепостта е разположена на скалист масив над коритото на река Искър на надморска височина около 230 метра. Хълмът е естествено защитен и разположен на стратегическо място, където са се пресичали важни пътища. От тук в древността е минавал пътят, свързващ римския град Уплиа Ескус със Сердика а регионът и днес е място, през което минават пътищата свързващи Дунавската равнина със Софийското поле, Източна със Западна България. През дългия период на своето съществуване крепостта е охранявала достъпа до проходите на Стара Планина и селището, което се е простирало северно от нея и върху чиито развалини сега е построен съвременния град Мездра.Основите на крепостните стени са разположени върху останки от халколитната епоха. Сред руините на крепостта личат следи от различните епохи, в които крепостта е съществувала - Римската, Византийската и Българското средновековие. При разкопки е разкрита отлично запазенa отбранителна кула от времето на Римската епоха, която е била разрушена през XI век. Намерени са също останки от жилища, предмети, части от улична мрежа и др. датиращи от различните периоди.