Тракийски култов комплекс - местност Мишкова нива

Бургас, България

Тракийското светилище в местността "Мишкова нива" е най-известният паметник  на античната-тракийска култура в региона на Малко Търново. Намира се на около три километра югозападно от град Малко Търново, в непосредствена близост до границата с Турция - след граничната мрежа. Комплексът датира от V в.пр.Хр. и се състои от куполна гробница, светилище с жертвени корита, крепост и древен римски некропол, което доказва сакралния характер на мястото както за римляните, така и за траките. Могилния некропол в  Мишкова нива завършва с т. нар. Голяма могила. В южната част на Голямата могила се издига монументална конструкция с външен диаметър 25 м и височина 1.80 м., изградена от 3 реда блокове от бял мрамор.