Регионален исторически музей Пловдив

Пловдив, България

Пловдивският регионален исторически музей е създадена през 1951 година. Той проследява историята на Пловдивския регион от 15-ти век до наши дни. В музея има три отдела, като всеки е разположен в отделна историческа сграда: - Българското Възраждане - обхваща историята на Пловдив от 15-ти до 19-ти век - Съединението на България - обхваща периода от Берлинския Договор от 1878 до Сръбско-българската война през 1885 - книгоиздателски отдел - проследява периодите на развитие в издателската дейност по време на Българското Възраждане.