Осеновлашки манастир "Седемте престола"

София област, България

Осеновлашкият манастир "Св. Богородица" (по-известен под името "Седемте престола") се намира на 7 км северо-западно от село Осеновлаг. Той е разположен в дефилето на река Габровица, в северната част на Стара Планина, под връх Измерец.За възникването на манастира има различни версии. Първата свързва създаването на манастира с болярина Петър Делян и с въстанието против византийското владичество през 1040г.Според другата манастирът е бил основан от седем боляри (седем братя) и техните племена, след преселването им по тези земи от района на Бесарабия (от тук и името 7-те престола).  Заедно с манастирът възникнали и 7-те околни села - Осеновлак, Огоя, Оградище, Буковец, Лесковдол, Желен и Лъкатник.В началото на XIXв. Осеновлашкият манастир е бил разрушен и обезлюден, а територията му станала собственост на турски бей от град Роман. По-късно местни родолюбци откупват земите и възстановяват манастира.В наши дни Манастирът "Седемте престола" е функциониращ. Построени са високи каменни зидове, които заграждат църквата, камбанарията и две жилищни сгради (голямата част от тях са стаи за гости). Манастирската църква е уникална в архитектурно отношение. Тя кръстовидна, триапсидна сграда с цилиндричен купол и се състои от седем отделни помещения-параклиси. Дворът има отлично поддържана градина с много цветя, цъфтящи храсти и стари дървета, сред които една вековна секвоя.