Крепост Кривград

Враца, България

Останките от крепостта Кривград се намират на около 1.5 километра от село Караш, нагоре срещу течението на река Малък Искър, по пътя гр.Роман - с.Караш - гр.Правец. Крепостта е ориентирана в посока изток-запад следвайки релефа на хълма, на който е била построена.При археологически разкопки в началото на XX век са разкрити запазени зидове от северната стена с дебелина до 1.3 метра и части от охранителна кула.От юг крепостта е била защитена от реката и отвесната стръмна страна на хълма и по тази причина няма крепостна стена. Най - леснодостъпна крепостта е била от изток, като по тази причина е имало защитни бойници, строени от ломен камък и хоросан.