Музей на Възраждането и учредителното събрание

Велико Търново, България

Музеят на "Българското Възраждане и Учредително събрание" се намира в град Велико Търново и се помещава в сградата на стар турски конак. Сградата е 3-етажна конструкция и построена през 1872 година от известния български строител от епохата на Възраждането - майстор Колю Фичето . Превърната е в музей през 1985 година. Музейната експозиция включва християнско изкуство от периода на османското владичество (като колекции с икони, дърворезби и др.), документи и предмети, свързани с икономическо развитие на Търново през периода на Възраждането, експонати, свързани с известни български революционери и хора от региона, които са се борили за освобождението на България от османското иго. На третия етаж е направена възстановка на оригиналния вид на залата на Учредителното събрание. Това е мястото, където през 1879 година е била създадена и подписана първата Българска Конституция.Адрес на "Музей на Българското Възраждане и Учредително събрание": пл."Съединение" 1, град Велико Търново