Бачковски манастир

Пловдив, България

Бачковският манастир е един от най-старите, и вторият по големина след Рилския, манастири в България. Той се намира в живописната долина на река Чая (известна още като Чепеларска), в близост до село Бачково и на 29 км южно от град Пловдив. Манастирът е построен през 1803 и е много известен с оригиналната си архитектура, богатата си колекции от стари икони, накити, монети и църковен инвентар. Най-забележителна характеристика на Бачковския манастир са картините и стенописите, които се виждат навсякъде - в църквата, в костницата, където фигурата на българския цар, в трапезарията на манастира, в главната църква Успение Богородично и в църквите "Света Троица" и "Св. Николай, които съдържат някои от първите стенописи, рисувани от известния възрожденски художник Захари Зограф.