Крепост Трапезица

Велико Търново, България

Хълмът Трапезица е един от трите хълма в близост до Велико Търново (Царевец, Трапезица и Света гора), където е била разположена старата българска столица Търновград. Хълмът се намира на левия бряг на р. Янтра, северозападно от хълма Царевец. Това е естествена крепост, заобиколена от три страни от река. Крепостта на Трапезица е построена някъде през XIII век по време на Втората българска държава и там са били настанени основните църковни сгради на столицата и  патриаршията. В миналото, крепостта е имала високи стени с бойници и кули, които са се издигали над стръмните скали. Днес обектът привлича много посетители, но за разлика от от крепостта Царевец, тази на Трапезица не е толкова добре запазена.