Регионален Исторически Музей Перник

Перник, България

Регионалният исторически музей в Перник е създадена през 1953 година. Той разполага с богата колекция от исторически предмети от Средновековието и етнографски материали, свързани с традиционната българска култура. Музеят в Перник притежава следните колекции: - праисторически съдове - градски начин на живот през Средновековието (материалите са от крепостта Кракра) - оброчни плочки на тракийски конник - от светилището в с. Църква - сбирка църковни икони - нумизматична колекция - етнографска сбирка - английски и руски оръжия от антифашистката борба и др.